Slováci

30. října 2013 v 21:59 |  Národy a jazyky
(Sloveni,Slověnci)-socialistický národ západoslovanského původu,který žije ve Slovenské socialistické republice v počtu asi 5 miliónů lidí.Malé národnostní menšiny žijí též v Maďarsku, Jugoslávii a jinde,část Slováků emigrovala koncem 19. a ve 20.století do USA,Kanady atd. Slovenština je jedním ze západoslovanských jazyků,blízká češtině a polštině.
Původ Slováků sahá do 6.století n.l., kdy Nitrané s dalšími západoslovenskými kmeny přišli na území Slovenska a zde se usadili. V 9.století byli součástí Velkomoravské říše,po jejím pádu si v letech 907-1200 celé území podmanili Maďaři. Přemyslovci sice načas připojili části Slovenska k Českému státu,ale již na počátku 11.století je znovu ovládli Árpádovci, kteří zde vytvořili hraniční uherské vojvodství(Belo,Gejza aj.). Od poloviny 12.století se začali na stř. Slovensku usazovat němečtí kolonisté, z jihu pronikali Maďaři. V tomto období zanikla slovenská etnika v Bukových horách,Matře,Ostřihomsku a Zadunajsku na území dnešního Maďarska. Slovensko se stalo po hornickém povstání v letech 1522-1526 součástí monarchie rakouských Habsburků. V 18. a 19.stol. zesílil proces národní obrody a vyvrcholil v buržoazně demokratické revoluci v r. 1848-1849. Rozvoj dělnického hnutí a národně osvobozenecký boj Slováků umožnil vytvořit ihned po 1.sv. válce samostatný československý stát(1918),v němž však Slováci byli v podřízeném postavení.V době fašistické německé okupace vznikl na Slovensku kolaborantský klerofašistický slovenský stát(1939-1945). Po 2.sv. válce vznikla československá lidově demokratická republika,jejíž vývoj byl dovršen v r.1968 vyhlášením federativní socialistické republiky,v níž žijí Češi a Slováci jako 2 rovnoprávné národy v socialistickém společenství 2 národních států./
Tolik z knihy-Abeceda národů,ale od té doby se toho trochu změnilo,takže ,co bylo socialistické,už není a není už ani Jugoslávie a kromě toho,zapomněli uvést období za vlády Boleslava Chrabrého,kdy na začátku 11.století prakticky celé Slovensko,společně s Moravou,Slezskem a dnešní Lužicí , patřilo na několik let Polsku.A překvapivě zapomněli i na dobu krátce po 1.sv. válce,kdy byla ustavena se sídlem v Prešově- Slovenská republika rad.

Paráda,

3. srpna 2013 v 19:27
konečně spravili návštěvnost,už 2.den jim to funguje,takže minule bylo 30 a předtím 9 návštěvníků
 


Genialita-téma týdne

5. srpna 2012 v 2:22
Zrovna by se hodil nějaký génius,který by konečně dokázal opravit statistiky návštěvnosti,aby se tu pořád neukazovala 0,jak už to tu je aspoň 3.den po sobě

Udové(Udinové,Udinci,Udi,Uti)

3. srpna 2012 v 2:22 |  Národy a jazyky
Národnostní skupina z lezginské skupiny dagestánské větve.Žijí v severovýchodním Ázerbajdžánu v počtu asi 10000 lidí(podle ruské wikipedie/v době knihy Abeceda národů kolem 6000).Jsou považováni za potomky kavkazských Albánců,kteří se koncem 1.tisíciletí n.l. usadili na severních svazích Kavkazu.Věnovali se hlavně zemědělství a sadařství a chovu domácích zvířat.Ve středověku vytvořili udské písmo a literaturu,jako křesťané byli postupně islamizováni a docházelo k rozpadu jejich etnika.V 19.století se většina Udů asimilovala s gruzinským a ázerbajdžánským národem./Odkazy- http://udi.az -stránka o jejich historii,kultuře a jazyku. http://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_Albanian_Alphabet -písmo kavkazských Albánců.Slovník(1.udinsky-2.česky)-nana-matka/cha-pes/adamar-člověk/klaša-palec/viči-bratr/čaˇľi-ryba/che-voda/o-tráva/mech-srp/gˇaso-oblak/bakes-být/bes-dělat/hrát-ačilsun/hladit-jamihesun/přát si-bugsun/žít-kharchesun/ http://udilang.narod.ru/download.html -nějaké ty slovníky udsko-ruské či německé atd. O jejich jazyku(dialekty nidž a vartašen) na Wiki.- http://en.wikipedia.org/wiki/Udi_language a o národě- http://en.wikipedia.org/wiki/Udi_people

Tayalové(Atayalové) a další národy Tchaj-wanu

21. července 2012 v 4:04 |  Národy a jazyky
Horská národnost indonéského původu žijící na východě ostrova Tchaj-wan.Jsou příbuzní se Saisety,Bununy,Amii,Tsouy,Paiwany a dalšími etniky žijící v jejich sousedství a představují dohromady populaci kolem 150 000 lidí./Podle knihy Státy a území světa představovaly původní nečínské národy v roce 1997 asi 2% obyvatel Čínské republiky na Tchaj-wanu,čili asi kolem 432 000 lidí,zbytek tvoří Číňané,kteří začli ostrov osidlovat asi od 7.století n.l. http://en.wikipedia.org/wiki/Atayal_people http://en.wikipedia.org/wiki/Atayal_language Tak,to bylo o národě(kmenu) a jazyku Atalayů a ještě mapa původních národů či jazyků Nádherného ostrova(Ilha Formosa) neboli Tchaj-wanu či nyní nově Taiwanu- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Formosan_languages_2008.png

Braniboři

17. července 2012 v 2:31 |  Národy a jazyky
Etnická skupina Polabských Slovanů,usídlená v nížinné oblasti dnešního severního Polska mezi dolní Vislou a Němenem.Jméno pochází od názvu hradu Branibor,který byl střediskem Hlavolanů,Stodoranů a dalších slovanských kmenů,usadivších se na tomto území v 6. a 7.století n.l.V roce 938 bylo celé území připojeno k Východní saské marce a začala silná německá kolonizace a vyhlazování slovanských kmenů(markrabě Gero,Albrecht Medvěd).Němci vytvořili v roce 1150 Braniborskou marku a r.1356 kurfiřství,poté připojil Karel IV území Braniborska k zemím koruny české(1373-1415).Germanizace byla dokončena vyhlazením Polabských Slovanů,brzy po vytvoření braniborského státu(po připojení Východního Pomořanska k Prusku v r.1648) a vyhlášením Pruského království(1701).Z tohoto období pochází tažení německých Prusů a Braniborů do Čech.

Lidí chodí dost

27. února 2012 v 22:34
i když jsem tu dlouho nebyl,včera 18

Mazuři

22. listopadu 2011 v 2:38 |  Národy a jazyky
-etnografická skupina polského národa žijící v Mazursku na severovýchodě Polska.Od 19.století do připojení k Polsku po 2.světové válce existovala i literatura psaná mazurským nářečím.Velká část Mazurů se odstěhovala po roce 1945 do SRN./
Počet mazursky hovořících na dnešním území Polska-1910/198 000*/1925/77 000*/1991/6 000*

Hornolužická srbština-

27. června 2011 v 22:26 |  Národy a jazyky
a některá slova co se od češtiny liší-
HLSČE
jahodkaborůvka
jebakpodvodník
jebaćpodvádět
jastwovězení
witkaprut,proutek
bamboražvanil
bamborićžvanit
libjohouse
namakanynalezený
nalikakarafiát
narańšivýchodní
njemdrybláznivý
něsćkrb
padorunykolmý
patakvočna
płokadlo


pračka
pruhapaprsek
sačkovaćháčkovat
wikitrh

Další články


Kam dál