Březen 2011

Maďaři-

23. března 2011 v 18:56 Národy a jazyky
(Mogyar-synové země)
Pravlastí Maďarů byla oblast střední Volhy a povodí Kamy,odkud odešli do západních stepí.Jako kočovní dobytkáři se usadili nejprve kolem Dněpru na území Chazarů,odkud byli v 9.století vytlačeni kmenem Pečeněhů a dostali se na své dnešní území(mezitím dělali výboje na západ,dostali se až do Španělska) ,kde asimilovali Jazygy(Jasy),Avary a Kumány(Polovce).A 1.maďarský (uherský)stát vytvořili v roce 997.
Slovníček-/zajíc-nyúl/dítě-gyerek/místo-hely/slepice-tyúk/rodina-család/krásný-szép/sýr-sajt/kapsa-zseb/ahoj-szia/ano-igen/ne-nem/dobrý den-jó napot(kivánok)/prosím-kérem/promiň-bocsánat/děkuji-köszönöm/toto-az/Kolik?-Mennyi?/nerozumím-nem értem/nevím-nem tudom/džus-gyümölcslé/voda-víz/mléko-tej/WC-vécé/
A ještě k těm výbojům-Koncem 9.století vpadlo do Podunají 7 maďarských kmenů,které v dalším půlstoletí činily nájezdy téměř po celé Evropě,po Východo- a Západofrancké říši, Španělsku,Itálii,Balkánském poloostrově , Byzantské a Velkomoravské říši.Roku 955 byli poraženi Němci na řece Lech a přešli k usedlému životu a kočování se vzdali.

Abadové-(Ababdové,Habábišové)

10. března 2011 v 19:48 Národy a jazyky
berberské kočovné kmeny žijící mezi Rudým mořem a Núbií v jv. Egyptě.V polovině 19.století jich bylo kolem 40000.Odkazy- http://fr.wikipedia.org/wiki/Ababdehs -to by byla francouzská wikipedie,tam je toho o nich asi nejvíc a dále pak na tom odkazu,jak píšou-Zbigniew Kosc-je toho o tomto etniku hodně podrobností.

Mangbetové-

9. března 2011 v 22:01 Národy a jazyky
černošská národnost súdánského původu,žijící na částech území Středoafrické republiky,Čadu,Zairu(dnešní KDR),Ugandy a jižního Súdánu.Společně s příbuznými Mamvy,Lesy,Kery a Medži dosahuje jejich počet kolem 1 miliónu .Do konce 19.století měli vlastní království.Zvláštnostmi byly umělé tělesné deformace(hlavy,uší,rtů a j.),kterými zamezovali odvlečení do otroctví.
http://www.congoforum.be/upldocs/Mangbetu.pdf -takové vyprávění o nich ve francouzštině.

Jaghanové(Jamanové)

3. března 2011 v 23:31 Národy a jazyky
Jahgan nebo Jamana-znamená člověk./Nejstarší původní obyvatelstvo Ohňové země spolu s kmenem Onů.Živili se sběrem rostlin a lovem mořských živočichů(vydry,tuleni,velryby,krabi-dle polské wikipedie).Po vpádů Španělů byli téměř vyhubeni(nemoci a vyvražďování) a poslední zbytky žily na začátku 20.století.V současnosti zbyli jen míšenci s Evropany.(To bylo z knihy,ale na wikipedii se uvádí počet mezi 74-1685 lidmi,této národnosti).