Červenec 2012

Tayalové(Atayalové) a další národy Tchaj-wanu

21. července 2012 v 4:04 Národy a jazyky
Horská národnost indonéského původu žijící na východě ostrova Tchaj-wan.Jsou příbuzní se Saisety,Bununy,Amii,Tsouy,Paiwany a dalšími etniky žijící v jejich sousedství a představují dohromady populaci kolem 150 000 lidí./Podle knihy Státy a území světa představovaly původní nečínské národy v roce 1997 asi 2% obyvatel Čínské republiky na Tchaj-wanu,čili asi kolem 432 000 lidí,zbytek tvoří Číňané,kteří začli ostrov osidlovat asi od 7.století n.l. http://en.wikipedia.org/wiki/Atayal_people http://en.wikipedia.org/wiki/Atayal_language Tak,to bylo o národě(kmenu) a jazyku Atalayů a ještě mapa původních národů či jazyků Nádherného ostrova(Ilha Formosa) neboli Tchaj-wanu či nyní nově Taiwanu- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Formosan_languages_2008.png

Braniboři

17. července 2012 v 2:31 Národy a jazyky
Etnická skupina Polabských Slovanů,usídlená v nížinné oblasti dnešního severního Polska mezi dolní Vislou a Němenem.Jméno pochází od názvu hradu Branibor,který byl střediskem Hlavolanů,Stodoranů a dalších slovanských kmenů,usadivších se na tomto území v 6. a 7.století n.l.V roce 938 bylo celé území připojeno k Východní saské marce a začala silná německá kolonizace a vyhlazování slovanských kmenů(markrabě Gero,Albrecht Medvěd).Němci vytvořili v roce 1150 Braniborskou marku a r.1356 kurfiřství,poté připojil Karel IV území Braniborska k zemím koruny české(1373-1415).Germanizace byla dokončena vyhlazením Polabských Slovanů,brzy po vytvoření braniborského státu(po připojení Východního Pomořanska k Prusku v r.1648) a vyhlášením Pruského království(1701).Z tohoto období pochází tažení německých Prusů a Braniborů do Čech.